Aktuell fråga

I december 2014 började nya regler för livsmedelsinformation att gälla. Bland annat skärps kraven på restauranger att de ska kunna informera skriftligen eller muntligen om vad maten innehåller. Vad tycker du om de nya reglerna?Visa resultat

Pågående upphandlingar