Du är här: Bo, bygga, miljö

Bo, bygga, miljö

Under bygga, bo och miljö hittar du information om allting som har med byggande, boende och miljö att göra.

Här hittar du all information du behöver för att kunna söka bygglov, hur det fungerar med sophämtning, vatten och avlopp samt kommunens översiktsplaner och detaljplaner.

Du hittar även information om de områden som miljö- och hälsoskyddsavdelningen ansvarar för, som exempelvis miljösituationen i kommunen. En stor del av avdelningens arbete utgörs av information, rådgivning och upplysning i olika miljö- och hälsoskyddsfrågor.

Om du inte skulle hitta det du söker är du välkommen att ringa till kommunens växel: 0935-140 00 så hjälper vi dig att hitta det du söker.

 

Kontaktperson: Tore Forsberg