Omsorg, hjälp

Av olika skäl kan vi alla någon gång i livet behöva stöd i vårt dagliga liv. Tveka aldrig att ta kontakt med oss.

Här hittar du information om vilken hjälp du kan få genom socialtjänsten, äldreomsorgen, färdtjänst, verksamheten för personer med funktionsnedsättning och Överförmyndarkansliet (gode män och förvaltare).

Vård- och omsorgsnämnden har antagit följande Värdighets- och servicedeklarationer.

Kontakt

Reception, Vård- och omsorgsförvaltningen
Öppettider: kl. 10.00-12.00, 13.00-15.00
Dag före röd dag stänger receptionen kl. 12.00.

Tel: 0935-143 11
Fax: 0935-140 12

Ulf Norberg
Socialchef
Tel: 0935-143 00

Ulrica Westerlund
Biträdande Socialchef
Tel: 0935-143 10

Jhonas Nilsson
Områdeschef, Individ- och familjeomsorg
Tel: Växel 0935-143 22

Socialsekreterare
Socialsekreterarna är indelade i två grupper; en barn- och ungdomsgrupp som jobbar med ärenden rörande barn, ungdom och familj och en vuxengrupp för ärenden som rör vuxna och ekonomi.

Socialsekreterarna nås enklast på telefontid:
Måndag - tisdag kl. 8:45 - 9:30
Torsdag - fredag kl. 8:45 - 9:30

Du kan också lämna meddelande via kommunens växel eller socialtjänstens reception. Om du vill skriva e-post till en socialsekreterare som du vet namnet på är adressen: förnamn.efternamn(a)vannas.se

Biståndshandläggare
Här hittar du kontaktuppgifter om du har frågor om exempelvis färdtjänst. Klicka på länken Biståndshandläggare för att komma till kontaktuppgifterna.

Behandlingsteam
Klicka på länken för att komma till kontaktuppgifterna till våra behandlingsteam.

Familjecenter
Barbro Linnerhäll arbetar på Familjecenter med bland annat familjerådgivning. Hon nås på 0935-143 41 eller e-post: barbro.linnerhall(a)vannas.se

Akka
Örjan Strandberg, områdeschef för AKKA. nås via kommunens växel, 0935-140 00 eller på e-post orjan.strandberg(a)vannas.se. Ungdomsassistenterna på AKKA har tel: 0935-143 26

Hittar du inte den information du söker här på webbplatsen, vänligen kontakta kommunens växel så hjälper vi dig att komma i kontakt med rätt person.
Tel: 0935-140 00

Hitta till oss
Vård- och omsorgsförvaltningen
Drottninggatan 2

 

 

Kontaktperson: Ulf Norberg