Omsorg, hjälp

Av olika skäl kan vi alla någon gång i livet behöva stöd i vårt dagliga liv. Tveka aldrig att ta kontakt med oss.

Här hittar du information om vilken hjälp du kan få genom socialtjänsten, äldreomsorgen, färdtjänst, verksamheten för personer med funktionsnedsättning och Överförmyndarkansliet (gode män och förvaltare).

Hittar du inte den information du söker här på webbplatsen, vänligen kontakta kommunens växel - telefon 0935-140 00 - så hjälper vi dig att komma i kontakt med rätt person.

 

 

Kontaktperson: Ulf Norberg