Barn och ungas psykiska hälsa Familjecenter
Du är här: Omsorg, hjälp

Omsorg, hjälp

Vård- och omsorgsförvaltningen har hand om äldre- och handikappomsorgen i kommunen. Även individ- och familjeomsorg ligger under detta ansvarsområde.

Papiljotter. Foto: Vännäs bild Man och kvinna på livets höst. Foto: Vännäs Bild Utsmyckning i Vännäsby Äldrecenter. Foto: Monica Höök
Foto: Vännäs Bild                        Foto: Vännäs Bild           Foto: Monica Höök

Aktuellt på vård- och omsorgsförvaltningen 

Möjlighet att lämna synpunkter, information - länk till blankettbank.

Här når du oss

Postadress:
Vännäs kommun
Vård- och omsorgsförvaltningen
911 81  VÄNNÄS

Besöksadress:
S Drottninggatan 2

Telefon: 0935-143 11
Fax:       0935-140 12

Receptionen har öppet helgfria vardagar mellan kl 10.00-12.00 och 13.00-15.00.
Dag före röd dag stänger receptionen kl 12.00.
E-post skickar du till vård- och omsorgsnämnden                                                    

Vård- och omsorgsnämndens ledamöter samt ersättare 2011-2014.  

Ytterst ansvariga tjänstemän

Socialchef:

Bitr. socialchef:

Ulf Norberg

Margareta Bergek

Ulf Norberg 
0935-143 00
mobil 070-624 51 03

Margareta Bergek
0935-143 10
mobil 070-522 00 07

Här finner du broschyren Vård och omsorg i Vännäs.

Kontaktperson: Ulf Norberg