Felanmälan

Felanmälningar till kommunen kan avse flera olika saker, som till exempel vatten och avlopp, sophämtning, slamtömning, bredband och kabel-TV.

Vatten och avlopp, parker, gator, vägbelysning
Dagtid: Mikael Kjellson, 070-667 91 71, Christer Nygren, 0935-142 32
Övrig tid: 0935-100 30

Sophämtning
Dagtid: Maria Lundberg, 0935-142 26

Slamtömning
Dagtid: Maria Lundberg, 0935-142 26

Kommunens lokaler
Dagtid, Fastighetsskötare eller Arbetsledare: 070-2252186
Journummer: 070-614 24 25

Bredband, kabel-tv, internet via kabel-tv
Felanmälan, Kl. 07-22: 0935-392 22

Kabelutsättning och kabelanvisning
www.ledningskollen.se

Gäller ert ärende Spöland/Vännfors med omnejd?
Begär kabelutsättning på 070-345 89 89.

Gäller ert ärende Jämteböle, Stärkesmark, Selet eller Gullsjö med omnejd?
Begär kabelutsättning på 070-323 56 14.

Kontaktperson: Tore Forsberg