Förskola och barnomsorg

I Vännäs erbjuds du och ditt barn bra barnomsorg genom en väl fungerande förskole-, fritids- och familjedaghemsverksamhet samt ett familjecenter med BVC, MVC, Öppen förskola och familjerådgivning.

Vi vill att just ditt barn ska trivas och få möjlighet att växa och lära i våra förskolor, fritids- och familjedaghem. Det här är möjligt i en trygg miljö som lockar till lek och aktivitet, både inomhus och ute i naturen som finns nära våra lokaler. Vi har en kompetent och engagerad personal som värnar om ditt barns utveckling.

Alla F-6 skolorna i kommunen har fritidshemsverksamhet. För verksamheten inom förskolorna har vi att följa och verka efter läroplan för förskolan – Lpfö-98 och skollagen.

Önskar du ytterligare information kring barnomsorgen i kommunen, kontakta ansvarig rektor för ditt barns avdelning eller barn- och utbildningskontoret, 0935-140 00 (vx).

Kontaktperson: Tomas Åström