Förskola och barnomsorg

I Vännäs erbjuds barnomsorg genom förskolor, fritidshem och pedagogisk omsorg (dagbarnvårdare). Öppen förskola finns inom Familjecenter där även BVC, MVC och familjerådgivning ingår.

Barn ska trivas och få möjlighet att växa och lära i våra förskolor, fritids- och pedagogisk omsorg (dagbarnvårdare). Det  är möjligt med kompetent och engagerad personal i en trygg miljö som lockar till lek och aktivitet.

Önskar du ytterligare information kring barnomsorgen i kommunen, kontakta  barn- och utbildningskontoret, 0935-140 00 (vx) alternativt någon av förskolecheferna.

Kontaktperson: Tomas Åström