Lov, ledigheter

Lyssna

Inför varje läsår fastställs läsårsdata. Läsåret ska enligt skolförordningen omfatta sammanlagt minst 178 skoldagar och minst 12 lovdagar för eleverna.

Läsårsdata för elever läsåret 2015/2016

   Grundskola Gymnasieskolan 
Hösttermin 2015 25/8 - 18/12 20/8 - 18/12 (åk 1)
    24/8 - 18/12 (åk 2-3)
Vårtermin 2016 11/1 - 16/6 11/1 - 10/6 (åk 1 och 2)
11/1 - 14/6 ( åk 3) 


Lovdagar grundskolan

Höstterminen 2015  
26 oktober-30 oktober  Lov
 
Vårterminen 2016  
4-5 jan, 7-8 jan (grsk)  Lov
V 10 (7-11 mars)  Sportlov
V 13 (28 mars-1 april)  Påsklov
4 maj (Hammar, Vännäsby)  Lov
 6 maj (grsk)  Lov

Arbetsår för lärare

 Grundskola  Gymnasieskolan
Arbetsår

 

14/8 - 18/12 2015 
 7/1 - 22/6  2016

12/8 -18/12 2015
7/1-17/6 2016
 


Läsårsdata 2016-2017

  

Kontaktperson: Torsten Önell