Lov, ledigheter

Inför varje läsår fastställs läsårsdata. Läsåret ska enligt skolförordningen omfatta sammanlagt minst 178 skoldagar och minst 12 lovdagar för eleverna.

Läsårsdata för elever läsåret 2014/2015

   Grundskola Gymnasieskolan 
Hösttermin 2014 18/8 - 19/12 18/8 - 19/12 (åk 1)
    20/8 - 19/12 (åk 2-3)
Vårtermin 2015 12/1 - 11/6 12/1 - 5/6 (åk 1 och 2)
12/1 - 9/6 ( åk 3) 


Lovdagar grundskolan

Höstterminen 2014  
30 september (grsk)  Lov
27 oktober - 31 oktober  Lov
Vårterminen 2015  
5 jan, 7-9 jan (grsk)  Lov
V 10 (2-6 mars)  Sportlov
V 15 (7-10 april)  Påsklov
13 maj (grsk)  Lov
15 maj (grsk)  Lov

Arbetsår för lärare

 Grundskola  Gymnasieskolan
Arbetsår

11/8-19/12 2014
7/1-16/6 2015

11/8 -19/12 2014
7/1-17/6 2015
 

 

Läsårsdata 2015/2016 

Höstterminen 2015 börjar 25 augusti.

Kontaktperson: Torsten Önell