Särskola

Vännäs kommun erbjuder grundsärskola, gymnasiesärskola och särvux.

 

Kontaktperson: Carina Zakrisson