Du är här: Kommun, politik > Planer och styrdokument

Planer och styrdokument

På den här sidan finns länkar till viktiga planer, mål, riktlinjer, policyer och reglementen för Vännäs kommun.

A - E    F - K    L - N    R - Ö

 
Arkivreglemente (pdf, 152 kb)
 
 
Belöningspolicy (word, 71,5 kb)

Biblioteksplanen * (pdf, 42 kb)
 
Budget 2011 och verksamhetsplan 2012-2013 (word, 424 kb)

Budget 2012 och verksamhetsplan 2013-2014

Bårtransport (pdf, 408 kb)

Delegeringsordning för kommunstyrelsen  (pdf, 263 kb)

Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen kommunledningskontorets verksamhet (pdf, 1226 kb)

Energistrategi (pdf, 1 MB)

 
F - K
 
 
 

IT-infrastrukturprogram *

Jämställdhetsplan 2011-2013  (word, 280 kb)

Kommunikationspolicy (pdf, 122 kB)

Krislednings- och informationsplan (pdf, 203kb)

Kultur- och biblioteksplan

Kulturstipendier - stadgar (antagen 2011-06)

 
L - N
 

Ledarskapspolicy (pdf, 604 kb)

LIS-plan (pdf)

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön (pdf, 66 kb)

Lokala ordningsföreskrifter

Miljöstipendium - stadgar (pdf, 68 kB)

Reglemente för plan- och miljönämnden

Reglemente för vård- och omsorgsnämnden (word, 35,5 kb)

Renhållnings- och avfallstaxa (pdf)

Renhållningsordningens lokala föreskrifter  (pdf, 188 kb)

Revisionsreglemente (word, 66 kb)

Serveringstillstånd - riktlinjer (pdf, 223 kb)

Skolskjutsar - principbeslut (pdf, 58 kb)

Skolskjuts - riktlinjer och policy (pdf)

Strategisk plan 2011-2020 (pdf, 243 kb)

 

Verksamhetsplan energi- och klimatrådgivning 2009 *

Vindkraft (pdf)

Årsredovisning 2011 (pdf, 5 mb) 

Översiktsplan 2005 (pdf)

Kontaktperson: Karolina Johansson