Du är här: Bo, bygga, miljö > Avfall och återvinning > Renhållning

Renhållning

Kommunens renhållningsavdelning ansvarar för renhållningen i kommunen. Bestämmelser om avfallsfrågor och renhållning finns i miljöbalken och i vissa förordningar. Varje kommun har också en renhållningsordning.

 

 

 
Renhållningsordningen för Vännäs kommun omfattar bl a kommunens avfallsplan och de kommunala renhållningsföreskrifterna.
 
Renhållningsavdelningen har tagit fram en vägledning Hur man sortera sina sopor.

Miljö- och hälsoskyddsavdelningen har tillsyn över hanteringen av avfall från hushåll och företag. Ansökningar om undantag från kommunens renhållningsföreskrifter prövas av plan- och miljönämnden. Ansökningsblanketter finns på blankettbanken.

Kontaktperson: Malin Österlund