Renhållning

Lyssna

Kommunens renhållningsavdelning ansvarar för renhållningen i kommunen. Bestämmelser om avfallsfrågor och renhållning finns i miljöbalken och i vissa förordningar. Varje kommun har också en renhållningsordning.

 

 

 
Renhållningsordningen för Vännäs kommun omfattar bland annat kommunens avfallsplan och de kommunala renhållningsföreskrifterna.

 

Undantag från renhållningsföreskrifterna

Miljö- och hälsoskyddsavdelningen har tillsyn över hanteringen av avfall från hushåll och företag. Ansökningar om undantag från kommunens renhållningsföreskrifter prövas av plan- och miljönämnden. Ansökningsblanketter finns på blankettbanken.

Hur ska man sortera och vilka sopor slänger man var?

Ladda ner den här vägledningen "Hur man sorterar sina sopor" (pdf) så hittar du svar på de flesta av dina frågor.

Uppsägning/anmälan om abonnemang

När du säljer din fastighet måste du fylla i och skicka in en ägarbytesblankett till oss. Först när blanketten har kommit in till oss övergår ansvaret för abonnemanget till den nya ägaren. Ägarbytesblanketten finns på blankettbanken under "Bygga och Bo"/"Bostad".

Kontaktperson: Malin Österlund