Brukarstöd - hjälp till funktionshindrade Hörselskadades distrikt i Västerbottens län Handikappombudsmannen
Du är här: Omsorg, hjälp > Handikapp, funktionsnedsätttning

Handikapp, funktionsnedsätttning

Handikappomsorgen ansvarar för insatser enligt Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Handikappomsorgen är samordningsansvarig för stöd till funktionshindrade. Målet är att den enskilde ska kunna leva ett så normalt liv som möjligt.

Synpunkter

Har du synpunkter på vår verksamhet? Dela gärna dem med oss så att vi kan förändra/förbättra vår verksamhet. Här hittar du mer information, och här hittar du en länk till Vännäs kommuns blankettbank.

Biståndsbedömning

Rätten till insatser enligt LSS handläggs av en biståndshandläggare. För att få de insatser som beskrivs i LSS krävs ett beslut från biståndshandläggargruppen. Vid övriga frågor om verksamheten kan du vända dig till ansvarig områdeschef enligt förteckning. Se länken kontakter.

Här kan du se hur ansvaret för biståndsbedömning är fördelat.

Länkar

Kommunens egna

Tillgänglighetsguide
Handikapp- och pensionärsforum
"Ett bättre jobb"

Externa

Landstingets handikappsidor 
Vännäs vårdcentral (Landstinget)

Föreningen för Utvecklingsstörda Barn, Ungdomar och Vuxna        Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Vuxna

Kontaktperson: Ulf Norberg