Äldre, äldreomsorg

Äldreomsorgsavdelningen svarar för kommunens insatser för äldre enligt socialtjänstlagen, lag om färdtjänst m.fl. lagar.

Synpunkter

Inom äldreomsorgen i Vännäs ser vi synpunkter som en del i vårt kvalitetsarbete. Dina synpunkter är därför viktiga och ger oss möjligheter att förbättra vår verksamhet. Både positiva och negativa synpunkter på hur vi arbetar med våra uppdrag ingår i vårt kvalitetsarbete och uppmuntras.

Allra helst ser vi att du tar upp frågan med den det berör.

Om du upplever att det inte löser problemet kan du lämna dina synpunkter skriftligt på särskild blankett.

Biståndshandläggargruppen

Om du har omfattande behov som medför svårigheter i vardagslivet kan du vara berättigad till insatser enligt SoL, socialtjänstlagen eller insatser enligt LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. För att få veta om du har rätt till insatser görs en biståndsbedömning.

Här kan du se hur ansvaret för biståndsbedömning är fördelat.

Vid övriga frågor om verksamheten kan du vända dig till ansvarig områdeschef enligt Kontakter ÄO.

Matsedel Rieck-Müllergårdens matsal

2015 v 3, 10, 17, 24, 31, 38, 45
2015 v 4, 11, 18, 25, 32, 39, 46   
2015 v 5, 12, 19, 26, 33, 40, 47
2015 v 6, 13, 20, 27, 34, 41, 48
2015 v 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49
2015 v 8,15, 22, 29, 36, 43, 50 
2015 v 9, 16, 23, 30, 37, 44, 51


Matsedeln är ”rullande” och återkommer var sjunde vecka. Matsedeln anpassas efter högtider och helger som till exempel fettisdag, midsommar, jul osv.

Har du frågor om matsedeln? Kontakta köket i Vännäsby 0935-142 96 eller enhetschef Emma Jakobsson 0935-145 98. Kontakta också köket eller Emma om du har frågor om matsedeln i särskilt boende.

Boka din portion

Önskar du äta på Rieck-Müllergården bokar du din portion hos köket i Vännäsby, 0935-142 96, Rieck-Müllergårdens kök, 0935-142 86, eller skicka e-post till Vängårdens kök.

Kontaktperson: Ulf Norberg