Vännäs hälsocentral
Du är här: Omsorg, hjälp > Äldre, äldreomsorg

Äldre, äldreomsorg

Äldreomsorgsavdelningen svarar för kommunens insatser för äldre enligt socialtjänstlagen, lag om färdtjänst m.fl. lagar.

Synpunkter eller klagomål

Har du synpunkter eller klagomål? Dela gärna dem med oss så att vi kan förändra/förbättra vår verksamhet. Här hittar du mer information, och här hittar du en länk till Vännäs kommuns blankettbank.

Biståndshandläggargruppen

Om du har omfattande behov som medför svårigheter i vardagslivet kan du vara berättigad till insatser enligt SoL, socialtjänstlagen eller insatser enligt LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. För att få veta om du har rätt till insatser görs en biståndsbedömning.
 
Här kan du se hur ansvaret för biståndsbedömning är fördelat.
 
Vid övriga frågor om verksamheten kan du vända dig till ansvarig områdeschef enligt Kontakter ÄO.

Matsedel Rieck-Müllergårdens och Vängårdens matsalar

2014 v 4, 11, 18, 25, 32, 39, 46
2014 v 5, 12, 19, 26, 33, 40, 47   
2014 v 6, 13, 20, 27, 34, 41, 48 
2014 v 7, 14, 21, 28, 35, 42, 49 
2014 v 1, 8, 15, 22, 29, 36, 43, 50 
2014 v 2, 9, 16, 23, 30, 37, 44, 51 
2014 v 3, 10, 17, 24, 31, 38, 45, 52 

Matsedlen är ”rullande” och återkommer var sjunde vecka. Matsedeln anpassas efter högtider och helger som till exempel fettisdag, midsommar, jul osv.

Har du frågor om matsedeln? Kontakta köket i Vännäsby 0935-142 96 eller enhetschef Emma Jakobsson 0935-145 98.

Boka din portion

Önskar du äta på Rieck-Müllergården bokar du din portion hos köket i Vännäsby, 0935-142 96, Rieck-Müllergårdens kök, 0935-142 86, eller skicka e-post till Vängårdens kök.

Kontaktperson: Ulf Norberg