Du är här: Bo, bygga, miljö > Avfall och återvinning > Abonnemang och taxor

Abonnemang och taxor

Renhållningstaxan 2014 för hämtning av hushållsavfall och därmed jämförligt avtall. Denna taxa är beslutad och antagen av kommunfullmäktige.

Renhållnings- och avfallstaxa from 2014-04-01 (pdf)

Taxa för fettavskiljare (pdf)

Grundavgift (per år i kronor)

  Inkl moms Exkl moms
Bostad/villa 675 540
Lägenhet 500 400
Fritidshus 425 340
Verksamhet 500 400

Hämtnings- och behandlingsavgift (per behållare och år i kronor)

190 liters kärl (normal storlek)

  Fast avgift   Rörlig avgift  
  Inkl moms  Exkl moms Inkl moms Exkl moms
Kärl 190 var 14:e dag 512,50 410 2,25 1,80
Kärl 190 1 ggr/vecka 968,75 775 2,25 1,80
Kärl 190 2 ggr/vecka 2068,75 1655 2,25 1,80

370 liters kärl (mellanstorlek)

Fast avgift Rörlig avgift
Inkl moms Exkl moms Inkl moms Exkl moms
Kärl 370 var 14:e dag 893,75 715 2,15 1,72
Kärl 370 1 ggr/vecka 1756,25 1405 2,15 1,72
Kärl 370 2 ggr/vecka 3750 3000 2,15 1,72

660 liters kärl (störst storlek)

Fast avgift Rörlig avgift
Inkl moms Exkl moms Inkl moms Exkl moms
Kärl 660 var 14:e dag 1756,25 1405 2,15 1,72
Kärl 660 1 ggr/vecka 3618,75 2895 2,15 1,72
Kärl 660 2 ggr/vecka 8000 6400 2,15 1,72

Gemensam behållare

Fast avgift Rörlig avgift
Inkl moms Exkl moms Inkl moms Exkl moms
Kärl 190 var 14:e dag 532,50 426 2,25 1,80

Utsträckt hämtningsintervall

Fast avgift Rörlig avgift
Inkl moms Exkl moms Inkl moms Exkl moms
Kärl 190 1 ggr/månad 381,25 305 2,15 1,72

Tillägg dragavst.

1 ggr/vecka var 14:e dag 1 ggr/månad
Inkl moms Exkl moms Inkl moms Exkl  moms Inkl moms Exkl moms
Kärl 190 <10 205 164 190 152 160 128
Kärl 190 >10 800 640 500 400 200
Kärl 370 <10 590 472 280 224
Kärl 370 >10 960 768 455 364
Kärl 660 <10 950 760 565 452
Kärl 660 >10 990 792 855 684

Budning

Inkl moms Exkl moms
Per tillfälle 365 292
Säck 160 liter* 70 56
Kärl 190 liter 85 68
Kärl 370 liter 105 84
Kärl 660 liter 200 160
Löst per kubikmeter 200 160
Latrinbehållare per styck 300 240
Farligt avfall max 25 kr per tillfälle 400 320

*Kunden köper egen säck, men lapp till säcken om att få skicka i väg den vid ordinarie hämtning beställs från Renhållningsavdelningen 0935-142 26.


Fritidshus (hämtning varannan vecka 15 maj - 15 oktober)

Hämtnings- och behandlingsavgift (per fritidshus och säsong)

Anmärkning Inkl moms Exkl moms
Kärl 190 liter eget Hämtning vid fastighetsgräns 390 312
Sopstation Hämtning vid gemensam hämtplats för fritidshusområde 245 196

Övriga avgifter

Inkl moms Exkl moms
Byte av abonnemang/gång 200 160
Byte av kärl/gång 350 280

Slam

  Inkl moms Exkl moms
Högst 3 kubikmeter 800 640
Tillägg per kubikmeter 200 160
X-slang över 20 meter 5 4
X-slang över 30 meter 7 5,60
BDT 475 380

 

  Inkl moms Exkl moms
Akut budning 1490 1192
Inom ett dygn 1000 800
Extra brunn <4 kubikmeter 500 400
Inom åtta dagar 600 480
Tömning under helg 2900 2320
Bom 600 480
Speca tid 500 400
Dubbelbemanning 900 720
Filtermassor <500 3375 2700
Filtermassor >500 4550 3640
Budad hämtning 800 640
Framkörning 600 480
Närvarokrav 500 400

 

Kontaktperson: Inger Olofsson