Abonnemang och taxor

Renhållningstaxan 2014 för hämtning av hushållsavfall och därmed jämförligt avfall. Denna taxa är beslutad och antagen av kommunfullmäktige.

Renhållnings- och avfallstaxa fr.o.m. 2014-04-01 (pdf)

Taxa för fettavskiljare (pdf)

Sophämtning

 

Grundavgift (per år)

  Med moms Utan moms
Bostad/villa 675,00 540,00
Lägenhet 500,00 400,00
Fritidshus 425,00 340,00
Verksamhet 500,00 400,00

 

Hämtnings- och behandlingsavgift (per år)

190 liters kärl (normal storlek)

Fast avgift per kärl Rörlig avgift per kilo
Med moms Utan moms Med moms Utan moms
Tömning var 14:e dag 512,50 410,00 2,25 1,80
Tömning 1 gång per vecka 968,75 775,00 2,25 1,80
Tömning 2 gånger per vecka 2 068,75 1 655,00 2,25 1,80

 

370 liters kärl (mellanstorlek)

Fast avgift per kärl Rörlig avgift per kilo
Med moms Utan moms Med moms Utan moms
Tömning var 14:e dag 893,75 715,00 2,15 1,72
Tömning 1 gång per vecka 1 756,25 1 405,00 2,15 1,72
Tömning 2 gånger per vecka 3 750,00 3 000,00 2,15 1,72

 

660 liters kärl (störst storlek)

Fast avgift per kärl Rörlig avgift per kilo
Med moms Utan moms Med moms Utan moms
Tömning var 14:e dag 1 756,25 1 405,00 2,15 1,72
Tömning 1 gång per vecka 3 618,75 2 895,00 2,15 1,72
Tömning 2 gånger per vecka 8 000,00 6 400,00 2,15 1,72

 

Gemensam behållare *)

Fast avgift per kärl Rörlig avgift per kilo
Med moms Utan moms Med moms Utan moms
Tömning var 14:e dag 532,50 426,00 2,25 1,80

*) Två hushåll kan, efter godkänd ansökan, dela på ett 190 liters kärl. Ett av hushållen måste stå som ansvarig för kärlet och kommer även att få kvartalsräkningen på kärlkostnad och antal kilo som slängs. Däremot får respektive hushåll kvartalsräkningar på den årliga grundavgiften.

Utsträckt hämtningsintervall *)

Fast avgift per kärl Rörlig avgift per kilo
Med moms Utan moms Med moms Utan moms
Tömning 190 liters kärl 1 gång per månad 381,25 305,00 2,15 1,72

*) OBS! Dispens måste sökas hos Plan- och miljönämnden. En handläggningsavgift på 716 kronor tas ut för detta.

Tillägg dragavstånd

Kärl Avstånd Tömning 1 gång per vecka Tömning var 14:e dag Tömning 1 gång per månad
Med moms Utan moms Med moms Utan moms Med moms Utan moms
190 liter < 10 meter 205 164 190 152 160 128
190 liter > 10 meter 800 640 500 400 200 160
370 liter < 10 meter 590 472 280 224
370 liter > 10 meter 960 768 455 364
660 liter < 10 meter 950 760 565 452
660 liter > 10 meter 990 792 855 684

 

Extratömning

Med moms Utan moms
Framkörningsavgift, per tillfälle 365,00 292,00
Extrasäck, 160 liter *) 70,00 56,00
Tömning 190 liters kärl, per styck 85,00 68,00
Tömning 370 liters kärl, per styck 105,00 84,00
Tömning 660 liters kärl, per styck 200,00 160,00
Löst avfall, per kubikmeter 200,00 160,00
Latrinbehållare, per styck 300,00 240,00
Farligt avfall, max 25 kg per tillfälle 400,00 320,00

*) Kunden köper en egen säck, men för att få skicka iväg den vid ordinarie hämtning måste en kupong med kundens uppgifter sättas fast på säcken. Kupongen beställs från Renhållningsavdelningen 0935-142 26.

Övriga avgifter *)

Med moms Utan moms
Byte av abonnemang, per gång 200,00 160,00
Byte av kärl, per gång 350,00 280,00

*) Du har som kund rätt att gratis byta abonnemang och kärl en gång per 12 månader, om du gör det oftare tar vi ut en avgift.

 

Fritidshuskärl (hämtning varannan vecka 15 maj - 15 oktober)

Fakturan skickas ut till kunden en gång per år.

Grundavgift

Med moms Utan moms
Per fritidshus och säsong 425,00 340,00

 

Hämtnings- och behandlingsavgift (per fritidshus och säsong)

Abonnemang Anmärkning Med moms Utan moms
Eget kärl, 190 liter Hämtning vid fastighetsgräns 390,00 312,00
Sopstation Hämtning vid gemensam sopstation (370 liters kärl med orange lock) för fritidshusområde  245,00 196,00

 

Tömning av slambrunn

Ordinarie tömning

Med moms Utan moms
Upp till 3 kubikmeter 800,00 640,00
Tillägg per kubikmeter 200,00 160,00
Extraslang över 20 meter, per löpmeter 5,00 4,00
Extraslang över 30 meter, per löpmeter 7,00 5,60
BDT-brunn 475,00 380,00
Extra brunn < 4 kubikmeter 500,00 400,00
Tömning under helg 2 900,00 2 320,00
Bomkörning 600,00 480,00
Specificerad tid, krav från kunden 500,00 400,00
Dubbelbemanning krävs, exempelvis vid för tungt lock 900,00 720,00
Närvarokrav, dvs kunden kräver att de ska vara med vid tömning 500,00 400,00
Filtermassor < 500 3 375,00 2 700,00
Filtermassor > 500 4 550,00 3 640,00

 

Extratömning *)

Med moms Utan moms
Akut budning, framkörningsavgift 1 490,00 1 192,00
Inom ett dygn, framkörningsavgift 1 000,00 800,00
Inom åtta arbetsdagar, framkörningsavgift 600,00 480,00

*) Utöver framkörningsavgiften tillkommer den kostnad som kunden har för ordinarie tömning av brunnen, minst 800 kr med moms (brunn upp till 3 m3).

 

 

 

Kontaktperson: Inger Olofsson