Renhållningsföreskrifter

Avfallshanteringen regleras av miljöbalken och de förordningar och föreskrifter som är meddelade med stöd av balken. I varje kommun ska det finnas en renhållningsordning som innehåller föreskrifter för avfallshanteringen i kommunen samt en avfallsplan.

De lokala föreskrifterna i Vännäs är antagna av kommunfullmäktige den 22/2 §25 2010. Föreskrifterna gäller från och med 1/4 2010.

I föreskrifterna kan du läsa vilka regler som gäller för hantering av avfall inom kommunen. Reglerna tar upp vem som ansvarar för vad, hur hushållsavfall ska förpackas och förvaras, vad som är ordinarie hämtningsintervall, vad som gäller för kompostering, slamhantering och mycket mer. Här finns också angivet när du kan ansöka om undantag från bestämmelserna.

Läs reglerna i detalj:
 

Kontaktperson: Inger Olofsson