Du är här: Bo, bygga, miljö > Avfall och återvinning > Källsortering

Källsortering

Det är viktigt för miljön, allas vår ekonomi, vår personal, våra entreprenörer, transportörer och behandlare som ska ta hand om allt avfall, att du källsorterar och lämnar rätt sak på rätt plats.

Nedan uppräknade avfallsslag kan sorteras ut och lämnas på de uppsamlingsplatser som anvisas av kommunen eller producenterna och dess entreprenörer:
  • Tidningar, journaler, kataloger
  • Förpackningar av glas, metall, plast, kartong/papp samt wellpapp
  • Däck
  • Farligt avfall, t ex olje- och lösningsmedelsavfall, färg- och limrester, kemikalier, bekämpningsmedel, lysrör, bilbatterier, oljefilter mm
  • Kylmöbler
  • Småbatterier, från hushåll
  • Elektronikavfall (TV-apparater, datorer etc.)
  • Grovavfall, skrymmande hushållsavfall som utrangerade möbler, spisar, cyklar, förbrukat/skadat porslin mm
  • Trädgårdsavfall

          Hur sorterar du dina sopor?

          Här finns en vägledning 

Kontaktperson: Inger Olofsson