Lediga tomter

Tomtpriserna ligger efter första januari 2015 på 45 -140 kkr.

Idag finns ett varierat utbud av billiga småhustomter. Några bostadsområden ligger centralt och har älvsutsikt, andra områden ger dig möjlighet att kombinera boende och företagande.

Byggklara villatomter

I Vännäs finns byggklara tomter (blåmarkerade med röd prick) på Östra Nyby och Älvdala samt tomtmark för hantverk och småindustri på industriområdet i Vännäs.


I Vännäsby finns byggklara tomter (rosamarkerade) efter Villastigen, Rådjursgatan och Stationsvägen. Tomtmark för hantverk och småindustri finns i kvarteret Hästen, mellan Stationsvägen och järnvägen.

I Tväråbäck finns elva byggklara tomter (blåmarkerade med röd prick).

Byggklara industritomter

Vi kan även erbjuda lediga industritomter i Vännäs och Vännäsby (streckade markeringar).

Ytterligare upplysningar om tomterna kan du få från plan- och byggavdelningen, tel: 0935-142 11, 142 13.

Kontaktperson: Carola Nordlöf