Lediga tomter

I Vännäs är tomtpriserna mycket låga, från en krona och upp till åttiotusen och vi har lediga tomter såväl i tätort som på landsbygd.

Idag finns ett varierat utbud av billiga småhustomter. Några bostadsområden ligger centralt och har älvsutsikt, andra områden ger dig möjlighet att kombinera boende och företagande.

Byggklara villatomter

I Vännäs finns byggklara tomter (blåmarkerade med röd prick) på Östra Nyby och Älvdala samt tomtmark för hantverk och småindustri på industriområdet i Vännäs.


I Vännäsby finns byggklara tomter (rosamarkerade) efter Villastigen, Rådjursgatan och Stationsvägen. Tomtmark för hantverk och småindustri finns i kvarteret Hästen, mellan Stationsvägen och järnvägen.

I Tväråbäck finns elva byggklara tomter (blåmarkerade med röd prick).

Byggklara industritomter

Vi kan även erbjuda lediga industritomter i Vännäs och Vännäsby (streckade markeringar).

Ytterligare upplysningar om tomterna kan du få från plan- och byggavdelningen, tel: 0935-142 11, 142 13.

Kontaktperson: Eva Wållberg