Du är här: Bo, bygga, miljö > Bygga nytt, ändra eller riva > Plan och bygglagen

Plan och bygglagen

Den 2 maj 2011 (2010:900) kom en ny plan- och bygglag som ska göra det enklare för dig som söker lov eller gör en anmälan. Det finns fyra viktiga nyheter som påverkar bygglovsprocessen.

- I bygglovet prövas att byggnaden är tillgänglig.

- Den kontrollansvarige ska allltid vara certifierad.

- Plan- och miljönämnden måste ge ett startbesked innan du får påbörja bygget.

- Det krävs ett slutbesked innan du får använda byggnaden.


Kommunstyrelsen och/eller plan- och miljönämnden ansvarar för hur bebyggelsen planeras och utformas. Plan- och miljönämndens ordförande heter Knut Dacklin och träffas på samhällsbyggnadsförvaltningen onsdagar kl 13-17, telefon 0935-142 12.

Länk till Boverket.se