Hallar, idrottsanläggningar

Inom Vännäs kommun finns en ishall och fyra idrottshallar - Hammarhallen, Liljahallen, Vännäsby Idrottshall och Tväråbäcks Idrottshall.

Hammarhallen

Hammarhallen är kommunens matcharena för volleyboll, innebandy, badminton, handboll och basket. I hallen finns ridåvägg och en mindre läktare. I anslutning till hallen som är 20 x 40 x 7 m finns en mindre gymnastiksal med måtten 10 x 22 x 6 m. Hallarna nyttjas dagtid under vardagar av skolan. I Hammarhallen finns även ett sammanträdesrum / cafeteria där hyresgästerna ordnar fika vid olika arrangemang.

Liljahallen och Vännäsbyhallen

Liljahallen och Vännäsbyhallen är idrottshallar 20 x 40 x 7 m utan läktare, hallarna nyttjas vardagar dagtid av skolan och kvällar och helger av föreningslivet.

Vegsakolans gymnastiksal

Gymnastiksalen på Vegaskolan uthyres kvällar och helger till föreningslivet.

Ansöka om tider

Ansök om träningstider i gymnastiksalar eller Hammarhallen, Liljahallen eller Vännäsby Idrottshall.

Ansökan skickas till:

Vännäs kommun
Kommunledningskontoret
Ungdoms- och fritidsavdelningen
911 81 VÄNNÄS

Tväråbäcks idrottshall

Tväråbäcks idrottshall i Byarnas Hus är lämplig för aktiviteter som innebandy (sarg finns), badminton, volleyboll med mera. Enstaka tider samt säsongsabonnemang finns att hyra.

Vill du boka Tväråbäcks idrottshall?
Ny kontaktperson är Linda Stenberg. Du når henne på tel. 070-668 44 23.

Via www.tvarabacksbygden.se och fliken Byarnas hus, kan du hitta uthyrningsregler, kostnader, uthyrningsschema m.m.

Kontaktperson: Emelie Höglander