Kommunstyrelse

Kommunstyrelsen är kommunens "regering" som leder och samordnar förvaltningen av kommunens angelägenheter. Ekonomifrågorna och samhällsbyggnadsfrågorna dominerar styrelsens arbete.

Kommunstyrelsen bereder och ger förslag till beslut i alla ärenden som behandlas av kommunfullmäktige. Kommunstyrelsen utser utskott som bereder ärenden och fattar beslut på delegation.

Ledamöter


Kommunalråd
Ordförande
Johan Söderling (S)


Oppositionsråd
Vice ordförande
Ulf Eriksson (C)

Susanne Bygdén (S)
Lars Paulsson (S)
Ola Dahlgren (S)
Leif Andersson (S)
Jonas Björkholm (V)
Krister Andersson (MP)
Jan Nilsson (M)
Hans-Inge Smetana (KD)
Tommy Bingebo (C)

Ersättare
Ann-Britt Nilsson (S)
Anna-Stina Ögren (S)
Jan Samuelsson (S)
Sonja Eriksson (S)
Thore Lundgren (S)                              
Per-Erik Lundmark (S)                         
Andreas Jansson (V)
Gösta Eklund (M)
Lars Ågren (FP)
Bertil Burén (C)
Margareta Vigren (C)

Kontaktperson: Susanna Siljetun