Familjerätt

Med utgångspunkt från barnets behov stödjer vi barn och föräldrar i familjerättsliga frågor. På socialtjänsten kan du få hjälp eller rådgivning gällande familjerätt. Det kan vara frågor runt en skilsmässa; angående vårdnad, boende och umgänge med barn. Vi kan hjälpa till med samarbetssamtal. Det kan även handla om föräldraskap, dödsboanmälan och adoptioner.

Vårdnad, boende, umgänge

I samband med en separation kan ni ha svårt att komma överens om hur ni bäst ska lösa situationen för barnen beträffande vårdnad, boende och umgänge. Ni kan då komma till oss och genom frivilliga samtal, samarbetssamtal, försöka komma överens.

Ibland är tvisten så stor att frågan hamnar i tingsrätten som då ber familjerätten att göra en utredning och komma med ett förslag hur barnens behov bäst kan tillgodoses.

Föräldraskap

Föräldraskap/faderskap till barn ska fastställas om föräldrarna inte är gifta.

Adoption

Ni som funderar på adoption kan vända er till familjerätten. Här kan ni få information och diskutera era möjligheter att få adoptera.

Kontaktperson: Monica Wahlström