Du är här: Omsorg, hjälp > Äldre, äldreomsorg > Trygghetslarm

Trygghetslarm

Om Du oroas över att något skall hända Dig och Du snabbt och på ett enkelt sätt vill kunna kalla på hjälp, kan Du hos biståndshandläggarna ansöka om att få ett s.k. trygghetslarm. Trygghetstelefon ses som ett bistånd enligt socialtjänstlagen.

Biståndshandläggare

Här kan du se hur ansvaret för biståndsbedömning är fördelat.

Avgift

Kontakta vård- och omsorgsförvaltningen för uppgift om avgiftens storlek.

Kontaktperson: Ulf Norberg