Konsumentvägledning

Konsumentvägledning är en kostnadsfri tjänst som varje kommun själv väljer att tillhandahålla för sina medborgare.

Konsument Europa | Konsumenternas vägledning om bank och försäkring| Konsumenternas elrådgivningsbyrå | Konsumenternas tele- och internetbyrå | EnergirådgivningTelekområdgivarna 

 Till en konsumentvägledare kan du vända dig, om...

  •   du har funderingar inför ett köp av en vara eller tjänst
  •   du vill läsa Råd och Rön eller andra broschyrer/faktablad
  •   du har frågor kring exempelvis garantier, öppet köp, ångervecka, 
  •   reklamation, köp över internet

      ...eller om andra frågor som rör förhållandet mellan dig som konsument och en näringsidkare.

Typ av ärenden

En konsumentvägledare kan inte driva konsumentärenden, men kan ge stöd och vägledning i ärenden som rör relationen mellan näringsidkare och privatperson. När det gäller problem vid köp av varor eller tjänster mellan privatpersoner, faller det utanför vad en konsumentvägledare får bistå med.

Ärenden som gäller budget- och skuldrådgivning sköts i Vännäs kommun av vård- och omsorgsförvaltningen.

Kontaktperson: Karolina Johansson