Nätverk, företagsförening

Lyssna

I Vännäs finns två företagsorganisationer med lokal verksamhet nämligen Svensk Handel, Vännäs och Företagarna, Vännäs.

Om du vill ha kontakt med andra företagare i kommunen finns det ett par olika nätverk du kan vända dig till.

Företagarna (Företagarnas riksförbund) är en landsomfattande organisation vars medlemmar antingen är företagare själva eller stöttar organisationens arbete. Företagarna har lokala föreningar på många orter, så också i Vännäs.

Här hittar du mer information om Företagarna i Vännäs, kontaktinformation mm. (Länk till extern webbplats)

Svensk handel är en organisation som arbetar med näringspolitik och arbetsgivarfrågor för landets handelsföretag. Även Svensk handel har en lokalförening i Vännäs.

Här hittar du mer information om Svensk handel (Länk till extern webbplats)

Kontaktperson: Christin Westman