Du är här: Bo, bygga, miljö > Bygga nytt, ändra eller riva > Riva, rivningslov

Riva, rivningslov

Rivningar ska alltid göras på ett sådant sätt att personer och egendom inte skadas samt så att minsta möjliga störningar i omgivningen uppstår.

Riva och ändra tomten

Inom detaljplan behöver du rivningslov om du:

- river en hel byggnad, även stommen
- river en fullständing del av en byggnad, till exempel en veranda
- flyttar en byggnad från en plats till en annan.

Utanför områden med detaljplan kan kommunen i områdesbestämmelser bestämma att rivningslov krävs.

Vid vissa åtgärder måste du göra en anmälan i stället för att ansöka om rivningslov. Kontakta plan- och miljönämnden om du vill riva något.

Länk till: www.boverket.se

Kontaktperson: Eva Lidestav