Du är här: Kommun, politik > Kommunens organisation > Förvaltningar och nämnder > Barn- och utbildningsnämnd

Barn- och utbildningsnämnd

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom förskoleverksamheten, skolbarnsomsorgen och det offentliga skolväsendet för barn och ungdom. Uppgifterna omfattar förskoleklass och grundskola. I nämnden ingår även ansvaret för den kommunala musikskolan samt biblioteksverksamheten och förverkligandet av kommunens kulturpolitiska mål.

Ledamöter


Ordförande
Per-Erik Lundmark (S)


Vice ordförande
Sixten Jonsson (C)

Susanne Bygdén (S)
Jonas Svensson (S)
Inger Eriksson (S)
Eva Willebrand (MP)
Michael Brinkeback (V)
Jan Nilsson (M)
Ulla-Britt Engström Andersson (FP)

Ersättare
Nils-Erik Holm (S)
Annika Nordström (S)
Hans Granberg (S)
Sofie Gustafsson (S)
Cecilia Norberg (MP)
Leif Åhman (V)
Annika Jansson (C)
Anna-Lena Wester (KD)

E-post till nämnden
barn.utbildningsnamnden@vannas.se

Kontaktperson: Torsten Önell