Du är här: Kommun, politik > Kommunens organisation > Förvaltningar och nämnder > Barn- och utbildningsnämnd

Barn- och utbildningsnämnd

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom  förskoleverksamheten, skolbarnsomsorgen och det offentliga skolväsendet för barn och ungdom. Uppgifterna omfattar förskoleklass och grundskola. I nämnden ingår även ansvaret för den kommunala musikskolan samt biblioteksverksamheten och förverkligandet av kommunens kulturpolitiska mål. 

 
 
 
 

Kontaktperson: Torsten Önell