Vård- och omsorgsnämnd

Vård- och omsorgsnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten och
vad som sägs i lag om socialnämnd, förutom ansvar för förskole- och fritidshems­verksamheten.

Vård- och omsorgsnämnden utövar också ledningen för den kommunala hälso- och sjukvården samt ledningen för verksamheten med stöd och service enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade. Vård- och omsorgsnämnden fullgör även kommunens uppgifter enligt lag om riksfärdtjänst, lag om färdtjänst och fastställer regler för den kommunala riksfärdtjänsten.

Ledamöter

Ordförande
Sonja Eriksson (S)

Vice ordförande
Ingmarie Lindqvist (C)

Thore Lundgren (S)
Inger Sandberg (S)
Birgit Lundberg (S)
Kjell Holmlund (S)
Åke Jönsson (V)
Hans-Inge Smetana (KD)
Agneta Nilsson (M)

Ersättare
Damas Rusaraganya (S)
Anders Morin (S)
Henric Jakobsson (S)
Markus Jonsson (S)
Malin Karlsson (MP)
Peter Oskarsson (V)
Maria Olofsson (C)
Lissie Eklund (M)
Lars Ågren (FP)

E-post till nämnden
vard.omsorgsnamnden@vannas.se

 

Kontaktperson: Sonja Eriksson