Jämteböleortens bygdegårdsförening

Jämteböleortens webbplats omfattar bland andra byarna Snålltjärn, Jämteböle och Järvdal.

Kontaktperson: