Pressbilder

På den här sidan finner du bilder på förvaltningschefer och den politiska ledningen i Vännäs kommun. Klicka på respektive bild för att få fram en större pressbild.

Förtroendevalda

Johan Söderling 
Johan Söderling (s)
Kommunalråd
Ordförande
kommunstyrelsen

Ulf Eriksson

Ulf Eriksson (c)
Oppositionsråd
Vice ordförande
kommunstyrelsen

Per-Erik Lundmark 
Per-Erik Lundmark (s)
Ordförande
Barn-& utbildningsnämnden

Sonja Eriksson
Sonja Eriksson (s)
Ordförande
Vård-& omsorgsnämnden

Leif Andersson 
Leif Andersson (s)
Ordförande
Plan-& miljönämnden

Kommunledning

Karolina Johansson
Karolina Johansson
Stf. kommunchef
Administrativ chef

Tore Forsberg


Tore Forsberg
Samhällsbyggnadschef

 

 

 

 

 

Ulf Norberg
Socialchef

 

 

 

Tomas Åström
Barn- & utbildningschef

 

 

 

Tomas Åström
Tf gymnasiechef

                      

                                                                                                                                                             
 

Kontaktperson: