Funktionshindrades och pensionärers råd

Funktionshindrades och pensionärers råd (FPR) är en mötesplats där kommunen och de berörda organisationerna kan utbyta kunskaper och erfarenheter.

Johan Söderling (s), kommunstyrelsens ordförande, är ordförande i rådet och leder sammanträdena. Ulf Eriksson, (c), är vice ordförande.

Förutom representanter för handikapp- och pensionärsorganisationerna deltar tjänstemän, nämndernas presidier samt en representant för Vännäs vårdcentral. Rådet träffas en gång per kvartal.
 

Aktuella kallelser

Nästa sammanträde

Minnesanteckningar


2014


2013

2014-11-18

2013-11-26

2014-09-16

2013-09-24

2014-05-27

2013-05-14
Bilaga skiss nytt bibliotek.

2014-02-25
Bilaga

2013-02-26
Bilaga skrivelse från föreningar
Bilaga Namnförslagsändning

 

Kontaktperson: Johan Söderling