Du är här: Kommun, politik > Kommunens organisation > Rådgivande organ > Funktionshindrades och pensionärers råd

Funktionshindrades och pensionärers råd

Funktionshindrades och pensionärers råd (FPR) är en mötesplats där kommunen och de berörda organisationerna kan utbyta kunskaper och erfarenheter.

Johan Söderling (s), kommunstyrelsens ordförande, är ordförande i rådet och leder sammanträdena. Ulf Eriksson, (c), är vice ordförande.

Förutom representanter för handikapp- och pensionärsorganisationerna deltar tjänstemän, nämndernas presidier samt en representant för Vännäs vårdcentral. Rådet träffas en gång per kvartal.
 

Aktuella kallelser

Nästa sammanträde

Minnesanteckningar


2014


2013

2014-11-18

2013-11-26

2014-09-16

2013-09-24

2014-05-27

2013-05-14
Bilaga skiss nytt bibliotek.

2014-02-25
Bilaga

2013-02-26
Bilaga skrivelse från föreningar
Bilaga Namnförslagsändning

 

Kontaktperson: Johan Söderling