Du är här: Kommun, politik > Kommunens organisation > Rådgivande organ > Funktionshindrades och pensionärers råd

Funktionshindrades och pensionärers råd

Funktionshindrades och pensionärers råd (FPR) är en mötesplats där kommunen och de berörda organisationerna kan utbyta kunskaper och erfarenheter.

Johan Söderling (s), kommunstyrelsens ordförande, är ordförande i rådet och leder sammanträdena. Ulf Eriksson, (c), är vice ordförande.

Förutom representanter för handikapp- och pensionärsorganisationerna deltar tjänstemän, nämndernas presidier samt en representant för Vännäs vårdcentral. Rådet träffas en gång per kvartal.
 

Aktuella kallelser

Nästa sammanträde

Minnesanteckningar


2014


2013


2012

2014-02-25
Bilaga

2013-11-26 2012-11-20
2013-09-24

2012-09-04
Bilaga nya avgifter enligt SoL

2013-05-14
Bilaga skiss nytt bibliotek.

2012-05-15 Sammanträdet inställt.

2013-02-26
Bilaga skrivelse från föreningarna.

2012-01-24

Här finns FPF:s arbetsformer m.m.

Här finns en sammanställning på utvärderingen som gjordes 2007.

Kontaktperson: Johan Söderling