Kansli

Kansliet arbetar med administrativ service, information och stöd till såväl medborgare som förtroendevalda och kommunens förvaltningar.

 

Hans-Åke Donnersvärd
Kommunchef 

Kommunchefen är kommunens ledande tjänsteman och förvaltningschefernas chef med det yttersta ansvaret för kommunens verksamhetsresultat utifrån ställda mål och kvalitetskrav.

Karolina Johansson
Karolina Johansson
Administrativ chef
Stf kommunchef

Karolina är chef för kommunledningskontoret. Hon ansvarar för att samordna förvaltningens verksamhet med kommunens övriga förvaltningar och ska företräda en helhetssyn på kommunens verksamhet.

Susanna Siljetun
Susanna Siljetun
Kommunsekreterare

Susanna är sekreterare i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen samt kommunstyrelsens arbetsutskott. Hon gör utredningar av bland annat motioner och medborgarförslag.  Susanna arbetar också med de allmänna valen.

Susanna är kontaktperson för bokning av borgerliga vigslar.

Lina Andersson
Lina Andersson 
Beredskapssamordnare, kollektivtrafikansvarig

Lina jobbar med trafikplanering och utredningar inom kollektivtrafiken. Lina ansvarar för befolkningsstatistik och ansvarar för kommunens beredskapssamordning.


Sofia Tjärnström 
vik. Informationssekreterare

Sofia är webbansvarig. Hon stöttar förvaltningar och förtroendevalda i informations- och kommunikationsfrågor. Sofia är redaktör för kommunens informationstidning, har hand kommunens bildbank, sköter kontakter mot media, formulerar pressmeddelanden och twittrar på arbetstid.

Sofia är även ansvarig för att den grafiska profilen efterlevs.

Helene Jonsson
Helene Jonsson
Assistent/registrator

Helene bemannar receptionen i Medborgarhusets foajé. Hon registrerar kommunens post, förser nyinflyttade med information, har hand om kommunens försäkringar samt sköter kommunens tidningsarkiv.

Helene ansvarar även för uthyrning av kommunens pendlarparkeringar.

Rebecka Ramuson
Rebecka Rasmuson 
Utredare/upphandlare

Rebecka är samordnare för kommunens upphandlingar och avtal. Hon stöttar övriga förvaltningar när de gör upphandlingar och är kontaktperson i upphandlingar som samordnas med andra kommuner och myndigheter. Rebecka är ansvarig för kommunens centralarkiv och kontaktperson för funktionshindrades och pensionärers råd. Rebecka handlägger även serveringstillstånd och genomför utredningsuppdrag.

 

Kontaktperson: Karolina Johansson