Personal- och löneavdelning

Personalavdelningen har hand om avtal, lagar, partsarbete och förhandlingar, rehabilitering, arbetsmiljöfrågor, kompetens- och utbildning, rekrytering, jämställdhet, mångfald, stöd till förvaltningar och chefer i personalfrågor, löneadministration och statistik.

Avdelningens personal

 

 Katarina Häggström 
Katarina Häggström
Personalchef

Katarina är chef för personalavdelningen som har hand om avtal, lagar, partsarbete och förhandlingar, rehabilitering, arbetsmiljöfrågor, kompetens- och utbildning, rekrytering, jämställdhet, mångfald, stöd till förvaltningar och chefer i personalfrågor, löneadministration och statistik.

 Ann-Kathrin Sandström
Ann-Kathrin Sandström
Löneadministratör

Ann-Kathrin arbetar med lönehantering, pensionsadministration samt adminstrerar arbetsmarknadsåtgärder, skatteredovisning, inrapportering av arbetsgivaravgifter, kontrolluppgifter, avstämning och AFA-försäkring.

Marita Kristoffersson 
Marita Kristoffersson
Lönehandläggare

Marita arbetar med lönehantering, lagen om anställningsskydd (LAS), driftar och administrerar lönesystemet, förhandlingsadministration, skatteredovisning, inrapportering av arbetsgivaravgifter, kontrolluppgifter, avstämning och AFA-försäkring.

 Ingrid Lundström
Ingrid Lundström
Personalkonsulent

Ingrid arbetar med rehab.samordning, jämställdhetshandläggning, är sekreterare i jämställdhetsgruppen, svarar för kontakter med företagshälsovården och är sekreterare i kommunens övergripande samverkansgrupp.

 Ann-Christine Andersson
Ann-Christine Andersson
Löneadministratör

Ann-Christine arbetar med lönehantering, lagen om anställningsskydd (LAS), förtjänst- och avgångsgåvor.

Monica Sköldebjer-Westin
Monica Sköldebjer-Westin
Administratör

Monica arbetar med arbetsskadeadministration, platsannonsering, kallelser och protokoll till personalutskottet samt administrering av övriga protokoll inom personalområdet.
Karin Eriksson 
Karin Eriksson
Personalutvecklare
Karin arbetar i huvudsak med strategiska frågor för att förebygga och minska sjukfrånvaro bland kommunens anställda.
 

Personalförening

Alla anställda är medlemmar i personalföreningen KOMLOSS

Kontaktperson: Katarina Häggström