IT-avdelning

IT-avdelningen tillhandahåller IT-tjänster inom drift, support och konsultation. Tjänsteinnehållet regleras i avtal mellan IT-avdelningen och respektive kund.

IT-avdelningen servar i dagsläget, inom kommunal verksamhet, ca 750 stycken arbetsplatser med omkring 150 olika verksamhetssystem. Bland hushållen och företagen inom Vännäs kommun är omkring 2000 kunder genom bredbands- och kabel-TV näten. (Marknadsförs under namnet vannas.net)
 
Under IT-avdelningen ligger även ansvar för telefoni inom kommunen och IT-relaterade projekt såsom arbetet med kommunens IT-infrastrukturutbyggnad.
 

Anders Henriksson
Anders Henriksson
IT-chef

Anders är chef över IT-avdelningen och har det övergripande ansvaret för IT inom Vännäs kommun. Inom avdelningen arbetar ytterligare tio personer med följande fördelning:

  • Kommunal verksamhet (Adm./Skola): tre personer
  • Bredband, kabel-TV och kommunikation: sju personer
Roger Fagerdal 
Roger Fagerdal
Kommunikationsansvarig
Roger ansvarar för bredbandsnätet och kabel-tv nätet i Vännäs kommun.
Carina Myrman 
Carina Myrman
Kundansvarig bredband

Jan Nordin
Jan Nordin
IT-tekniker

Peder Backlund
Peder Backlund
Bredbandstekniker

 
Rainer Åberg (tjl)
Systemtekniker
Tomas Holseng 
Tomas Holseng
Supporttekniker
 
Jan-Olov Hamberg
Bredbandstekniker
Robert Eklund 
Robert Eklund
Projektledare
 
 

Kontaktperson: Anders Henriksson