Vaktmästeri

Vaktmästeriets lokaler finns i Medborgarhuset. Därifrån ges service till samtliga förvaltningar och avdelningar inom kommunen.

Kjell Mårtensson
Kjell Mårtensson
Vaktmästare

Kjell ansvarar för den dagliga posthanteringen, kopieringsarbeten, iordningsställande av konferenslokaler och den interna kontorsservicen för hela organisationen.

Kontaktperson: Karolina Johansson