Äldres säkerhet

Personskador utgör ett av de största hälsoproblemen bland äldre människor i Sverige.

Olyckor hos äldre

Äldre personer från 65 år och uppåt står för större delen av skadefallen i dödsorsaks- och patientstatistiken. Detta trots att den här åldersgruppen endast utgör drygt 17 procent av befolkningen.
 
Olyckor och skador bland äldre orsakar ett stort lidande för de drabbade och deras anhöriga. Det kostar också stora summor pengar för samhället och enbart de äldres fallolyckor kostar kommunerna och landstingen fem miljarder kronor om året.                                                                                     
äldres säkerhet

 Tips och råd om äldres säkerhet

Säkerheti vardagen - tips och råd på äldre dar                        

Säkerhet i vardagen - checklista inomhus

Tips för knoppen och knoppen