Du är här: Näringsliv, arbete > Tillstånd, regler och tillsyn > Tillstånd för enskilt avlopp

Tillstånd för enskilt avlopp

Om man inte har tillgång till kommunalt avloppsnät måste man ordna en enskild avloppsanläggning för exempelvis bostaden. Ansökan eller anmälan till plan- och miljönämnden krävs alltid när en ny avloppsanläggning ska anläggas eller en befintlig ändras.

Ansökan/anmälan ska fyllas i på en särskild blankett. Blanketten kan även hämtas hos miljö- och hälsoskyddsavdelningen. Till ansökan/anmälan ska en ritning bifogas.
 
Här kan du hitta information om vad som gäller för anläggande eller ändring av avloppsanordning.
 

Kontaktperson: Teresia Jonsson