Ungdomsrabatt

Idén med en ungdomsrabatt ska ses som ett försök att minska antalet outhyrda lägenheter samt underlätta för ungdomar att skaffa ett eget boende och att bosätta sig inom kommunen.

Följande förutsättningar och regler ska gälla utöver allmänna regler:

Lägenheterna hyrs ut till ungdomar mellan 18 och 26 år som är mantalsskrivna i Vännäs kommun. Rabatten upphör den månad då kontraktsinnehavaren fyller 26 år.
 
Rabatten omfattar 10 lägenheter i Vännäs Fastigheter AB:s fastigheter på Umevägen 40 och Korpralsgatan och gäller endast två- och trerumslägenheter. Rabatten gäller endast "första egna lägenheten i kommunen". Rabatten gäller inte vid byte av lägenhet.
 
Rabatten är 30% på hyran år 1, 20% år 2 och 10% år 3. Därefter gäller ordinarie hyresnivå.

Kontaktperson: Carina Mattsson