Här&Nu Kommuninformation

Här&Nu är en kommunalt producerad informationstidning, som ges ut med fyra nummer per år i en upplaga av 4 300 ex.

Grundregel för informationstidningen

Informationen ska vara av kommunal/offentlig art samt vara icke-kommersiell.

Allmänna riktlinjer

  • Informationen ska främst komma från offentliga organ som exempelvis: kommun, polis, försäkringskassa.
  • Informationen ska vända sig till kommunens samtliga invånare.
  • Föreningar får informera om sin verksamhet, arrangemang, öppettider m.m. förutsatt att informationen riktar sig till en bred publik. Undantaget är danser, bingo eller dylikt som räknas som kommersiell verksamhet.
  • Företag och privatpersoner får inte förmedla information i tidningen.

Redaktionen

Ansvarig utgivare: Hans-Åke Donnersvärd, Kommunchef
Redaktionskommitté: Johan Söderling, Ulf Eriksson
Redaktör: Sofia Tjärnström, Informatör
 

Kontaktperson: Sofia Tjärnström