Plan- och byggavdelning

Lyssna

Plan- och byggavdelningen arbetar bland annat med bygglov, bygganmälan, tomter, fastighetsinformation, kartor samt översiktsplanering och detaljplanering.

Personal

E Lidestav
Byggnadsinspektör
Eva Lidestav (föräldraledig)
Eva handlägger bygglov, bygganmälan, förhandsbesked, strandskyddsdispenser, detaljplaner, trafikärenden, samt parkerings- och transporttillstånd. Eva arbetar även med tillsyn av obligatoriska ventilationskontroller, tillgänglighet, energideklarationer och hissar samt förmedling av småhustomter.

Carola Nordlöf
Byggnadsinspektör
Carola Nordlöf
Carola handlägger och administrerar bygglov, bygganmälan, förhandsbesked samt strandskyddsdispenser. Carola arbetar med tillsyn och administration av obligatoriska ventilationskontroller, tillgänglighet samt förmedling av småhustomter. Carola arbetar även med fakturering, statistik, fastighetsförteckningar, adressättning samt ajourhållning av byggnads-, adress- och lägenhetsregister.

Elisabeth Sondell
Byggnadsinspektör
Elisabeth Sondell
Elisabeth handlägger och administrerar bygglov, bygganmälan samt förhandsbesked. Elisabeth arbetar med tillsyn och administration av obligatoriska ventilationskontroller, tillgänglighet samt förmedling av småhustomter.

Maria Larsson
Byggnadsinspektör
Maria Larsson
Maria handlägger och administrerar strandskyddsärenden, parkeringstillstånd och eldstäder.

Hitta till oss
Kommunledningskontoret (Medborgarhuset)
Östra Järnvägsgatan 1

Kontaktperson: Carola Nordlöf