Plan- och byggavdelning

Plan- och byggavdelningen arbetar bland annat med bygglov, bygganmälan, tomter, fastighetsinformation, kartor samt översiktsplanering och detaljplanering.

Personal

E Lidestav
Byggnadsinspektör
Eva Lidestav
Eva handlägger bygglov, bygganmälan, förhandsbesked, strandskyddsdispenser, detaljplaner, trafikärenden, samt parkerings- och transporttillstånd. Eva arbetar även med tillsyn av obligatoriska ventilationskontroller, tillgänglighet, energideklarationer och hissar samt förmedling av småhustomter.

Eva Wållberg
Karttekniker/Bygglovshandläggare
Eva Wållberg
Eva arbetar med upprättade och underhåll av kartor, fastighetsförteckningar, adressättning, samt ajourhållning av byggnads-, adress- och lägenhetsregister. Eva arbetar med administration av detaljplaner, bygglov, bygganmälan, förhandsbesked och obligatoriska ventilationskontroller samt förmedling av småhustomter. Dessutom deltar hon i kommunens jämställdhetsgrupp.

Carola Nordlöf
Byggnadsinspektör
Carola Nordlöf
Carola handlägger och administrerar bygglov, bygganmälan, förhandsbesked samt strandskyddsdispenser. Carola arbetar med tillsyn och administration av obligatoriska ventilationskontroller samt tillgänglighet. Carola arbetar även med fakturering, statistik, fastighetsförteckningar, adressättning samt ajourhållning av byggnads-, adress- och lägenhetsregister.


Hitta till oss
Kommunledningskontoret (Medborgarhuset)
Östra Järnvägsgatan 1

Kontaktperson: Carola Nordlöf