Miljö- och hälsoskyddsavdelning

Lyssna

På miljö- och hälsoskyddsavdelningen arbetar vi för en god miljö, dels genom myndighetsutövning och dels genom rådgivning och information till allmänheten och företagen.

Den lagstiftning som ligger till grund för enhetens myndighetsutövning är miljöbalken, livsmedels- och djurskyddslagstiftningen. Även smittskyddslagen och tobakslagen berör enheten som myndighet.
 
Enheten arbetar också med naturvårdsfrågor, bl a kalkning av sjöar.

Personal

Malin Österlund
Miljöchef
Malin Österlund
Malin är chef för avdelningen och har det övergripande ansvaret för miljö- och hälsoskyddsfrågor. Handlägger ärenden inom miljö- och hälsoskyddsområdet, arbetar med hållbar utveckling med inriktning på luftkvalitet och samhällsplanering.

Teresia Jonsson
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Teresia Jonsson
Teresia arbetar med tillsyn och kontroll enligt miljöbalken.

Pernilla Arvidsson
Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Pernilla Arvidsson
Pernilla arbetar med tillsyn och kontroll enligt livsmedelslagstiftningen och miljöbalken.

Miljö- och hälsoskyddsinspektör
Maria Larsson
Maria arbetar med tillsyn och kontroll enligt livsmedelslagstiftningen och miljöbalken.

Ulla Dunder
Nämndsekreterare
Ulla Dunder
Ulla arbetar med postöppning, postlista, diarieföring av inkommen post, övriga allmänna assistentuppgifter samt debitering av avgifter. Dessutom är Ulla sekreterare i plan- och miljönämnden och personalredogörare för tjänstemän och politiker. Hon är också kontaktperson för personaltidningen.

Hitta till oss
Kommunledningskontoret (Medborgarhuset)
Östra Järnvägsgatan 1

Kontaktperson: Malin Österlund