Miljö- och hälsoskyddsavdelning

På miljö- och hälsoskyddsavdelningen arbetar vi för en god miljö, dels genom myndighetsutövning och dels genom rådgivning och information till allmänheten och företagen.

Den lagstiftning som ligger till grund för enhetens myndighetsutövning är miljöbalken, livsmedels- och djurskyddslagstiftningen. Även smittskyddslagen och tobakslagen berör enheten som myndighet.
 
Enheten arbetar också med naturvårdsfrågor, bl a kalkning av sjöar.

Personal

Malin Österlund
Malin Österlund
Miljöchef

Chef för avdelningen och har det övergripande ansvaret för miljö- och hälsoskyddsfrågor. Handlägger ärenden inom miljö- och hälsoskyddsområdet, arbetar med hållbar utveckling med inriktning på luftkvalitet och samhällsplanering.

Teresia Jonsson
Teresia Jonsson
Miljö- och hälso-skyddsinspektör

Teresia arbetar med tillsyn och kontroll enligt miljöbalken

Pernilla Arvidsson
Pernilla Arvidsson
Miljö- & hälso-skyddsinspektör

Pernilla arbetar med tillsyn och kontroll enligt livsmedelslagstiftningen och miljöbalken.

Malin Holmlund
Malin Holmlund
Miljö- & hälso-skyddsinspektör

Malin arbetar med tillsyn och kontroll enligt livsmedelslagstiftningen och miljöbalken.

Ulla Dunder
Ulla Dunder
Nämndsekreterare

Ulla arbetar med postöppning, postlista, diarieföring av inkommen post, övriga allmänna assistentuppgifter samt debitering av avgifter. Dessutom är Ulla sekreterare i plan- och miljönämnden och personalredogörare för tjänstemän och politiker. Hon är också kontaktperson för personaltidningen.

Kontaktperson: Malin Österlund