Gatuavdelning

Vännäs kommun är mycket beroende av att olika tekniska system ska fungera. Flera av dessa har sedan länge varit kommunala verksamheter. Gatuavdelningen arbetar med gator, vägar och trafik, vatten och avlopp, parker, grönområden, fritidsanläggningar och teknisk service.

Personal

Christer Nygren
Christer Nygren
Gatuchef

Christer och har ansvaret för vattenverk, avloppsreningsverk, VA-ledningar. Han är också ansvarig för kommunens gator och vägar, parker och grönområden och kommunens fritidsverksamhet samt kommunens vägbelysning.

Viktoria Lundgren
Viktoria Lundgren
Mättekniker

Viktoria arbetar som mätningstekniker. Inmätning av allt från vägar, hus, ledningar samt uppdatering av dessa mätningar mot digitala kartor. Utsättning av hus, vägar osv. inför byggnationer. Mindre GIS-uppdrag. Svarare mot Ledningskollen för VA-frågor. Ajourhåller geometrier mot NVDB och LVDB.

Mikael Kjellson
Mikael Kjellson
Arbetsledare

Mikael arbetar som arbetsledare för yrkesarbetare och maskinister. Planerar och anskaffar material och tjänster vid underhållsarbeten. Medverkar vid projektering inom områdena gator, va-verk samt park- och fritidsanläggningar. Upphandlar inom verksamhetsområdet. Entreprenadkontroll och besiktning.

Simon Holmqvist 
Simon Holmqvist
Fritidsvaktmästare

Vattenreningsverk och avloppsreningsverk sköts av två maskinister. Åtta yrkesarbetare arbetar med gator, VA-nät, parker, fritidsanläggningar och förråd.

Kontaktperson: Tore Forsberg