Stab

Samhällsbyggnadsförvaltningens stab arbetar med markfrågor, övergripande planeringsfrågor, verksamhetsstöd och service.

 

Tore Forsberg
Tore Forsberg
Samhällsbyggnadschef

Tore är chef för samhällsbyggnadsförvaltningen. Han ansvarar för ledning, planering, samordning och utveckling av förvaltningens verksamheter.

Tore arbetar också med mark- och exploateringsärenden, övergripande fysisk planering samt personalfrågor.

Berith Hellgren
Berith Hellgren
Ekonomihandläggare

Berith arbetar med samordning av budget- och bokslutsarbete, verksamhetsuppföljning, slutkostnadsredovisning, internhyror, mm.

Kontaktperson: Tore Forsberg