Du är här: Näringsliv, arbete > Tillstånd, regler och tillsyn > Brandfarlig vara

Brandfarlig vara

Den som hanterar brandfarliga gaser eller vätskor i större mängder måste ha tillstånd för detta.

För ytterligare upplysningar gå in på Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps eller ring kommunens räddningstjänst, 0935-140 00 (vx).
 
Blanketter finns här.

Kontaktperson: Conny Eriksson