Jämställdhetsgruppen

Jämställdhetsgruppen består av representanter för kommunens förvaltningar, två per förvaltning (en från ledningsnivå och en från verksamheten)och fackliga organisationer.

Gruppens arbetsuppgifter

  • utvärdera och följa upp arbetet med jämställdhetsplanen och lönekartläggningen
  • planera jämställdhetsaktiviteter som t.ex. föreläsningar och åtgärder
  • revidera jämställdhetsplanen
Det är kommunstyrelsens personalutskott som är kommunens jämställdhetsorgan.
Förvaltninsledningarna utser deltagare till jämställdhetsgruppen. Deltagarna ansvar inte för implementering av jämställdhetsplanen på respektive förvaltning/nämnd. Ansvaret ligger hos förvaltningsledningarna och respektive förvaltningschef. Representanterna ställer upp med stöd, vägledning och hjälp i jämställdhetsarbetet och kan kontaktas av de anställda på förvaltningen, arbetsledare och chefer.
 
Ingrid Lundström är kommunens jämställdhetshandläggare och sammankallande för jämställdhetsgruppen.

Vård- och omsorgsförvaltningen

Karl-Gustav Aronsson
Margareta Bergek

Barn- och utbildningsförvaltningen

Lilja skolan
 

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Eva Wållberg
Tore Forsberg
 
Kommunledningskontoret

Ingrid Lundström 

Facklig representation: Lillemor Lundgren (Kommunal), Karin Eriksson (SKTF).  

Kontaktperson: Ingrid Lundström