Värdefulla länkar

Här finns ett antal länkar till myndigheter, andra källor och till relevanta databaser samlade.

Diskrimineringsombudsmannen, DO
 

KVINNSAM

 
INSTITUTET FÖR TEMATISK GENUSVETENSKAP

Kontaktperson: Ingrid Lundström