Du är här: Kommun, politik > Möten, handlingar och protokoll > Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige

Här publiceras protokoll från kommunfullmäktige från de två senaste åren samt från innevarande år. Protokollen finns även tillgängliga på kommunens bibliotek.

2014

24 februari
28 april
9 juni
22 september
27 oktober  - bilaga budget 2015
8 december

2013

25 februari
6 maj
17 juni
25 juni (extra), bilaga budget
23 september
25 november

2012

27 februari, bilagor
23 april, bilaga § 38 I bilaga § 38 II,  Bilaga § 39
18 juni, bilagor, budget 2013
24 september, Bilaga: delårsbokslut
26 november, bilagor

Genväg till aktuella kallelser/möteshandlingar.

Kontaktperson: Susanna Siljetun