Du är här: Kommun, politik > Möten, handlingar och protokoll > Kommunstyrelse

Kommunstyrelse

Här publiceras protokoll från kommunstyrelsen från de två senaste åren samt från innevarande år. Protokollen finns även tillgängliga på kommunens bibliotek.

2014

3 februari
10 mars
7 april
28 april (extra)
19 maj
9 juni (extra)
1 september
6 oktober
27 oktober (extra)
17 november
15 december
 

2013

11 februari
11 mars
15 april
6 maj (extra KS inför KF)
27 maj
25 juni (extra)
2 september
7 oktober
4 november
9 december

2012

13 februari
12 mars, bil. § 44, bil. § 45
2 april
4 juni, bilagor
21 augusti
10 september
8 oktober
5 november
10 december

Genväg till aktuella kallelser/möteshandlingar.

Kontaktperson: Susanna Siljetun