Du är här: Kommun, politik > Möten, handlingar och protokoll > Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Här publiceras protokoll från arbetsutskottet från de två senaste åren samt från innevarande år. Protokollen finns även tillgängliga på kommunens bibliotek.

2014

21 januari
28 januari
11 februari
25 februari
11 mars
25 mars
15 april
30 april (extra)
6 maj
27 maj direktjustering
27 maj
17 juni

19 augusti
9 september
23 september
7 oktober
21 oktober
4 november
18 november
2 december
16 december

2013

22 januari
29 jan direktjuste
29 januari
12 februari (inställt)
26 februari
12 mars
26 mars
16 april
23 april
14 maj
28 maj (inställt)
11 juni
20 augusti
27 augusti
10 september
24 september
15 oktober
22 oktober
12 november
26 november
10 december
17 december

2012

24 januari
31 januari
14 februari
27 februari
13 mars
20 mars
3 april
17 april
4 maj
15 maj
22 maj
29 maj
12 juni
18 juni
13 augusti
21 augusti
28 augusti
11 september
25 september
16 oktober
23 oktober
13 november
27 november
3 december
11 december
18 december
18 december direktjustering

Kontaktperson: Susanna Siljetun