Vård- och omsorgsnämnd

Här publiceras protokoll från vård- och omsorgsnämnden från de två senaste åren samt från innevarande år. Protokollen finns även tillgängliga på kommunens bibliotek.

2015

21 januari

26 februari

23 april

19 maj

17 juni

26 augusti

14 oktober

18 november

16 december

 

2014

26 februari

8 april

18 juni

27 augusti

22 oktober

19 november

17 december

 

2013

27 februari
24 april   Delegationsordning
24 maj
19 juni
28 augusti
9 oktober
21 november
11 december


 

Kontaktperson: Kristine Hansson